ΗΟΜΕ PAGE COMPANY PRODUCTS CONTACT  

 

Galvanised fencing mesh
NIKOLAKAKIS PLC
 
     
 
These electrowelded meshes provide greater durability, rigidity, and ease of installation.
Dimensions
Height
5x10
1,25
5x10
1,55
5x10
2,05
 
10x10
1,25
 
10x10
1,55
 
10x10
2,05
 
20x25
2,05
 
 
  <<Back

 

Copyright © 2008 - 2012 Nikolakakis